خرید خودرو

A Featured-IMG

بنز C 200 مدل 2007 108,000,000 57,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز SE 280 مدل 1984 40,000,000 0 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
بنز E 190 مدل 1988 55,000,000 182,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 230 مدل 2007 142,000,000 133,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک

C Free-IMG

بنز S 280 مدل 1987 توافقی 5,555 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
بنز SE 280 مدل 1974 30,000,000 300,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس اتوماتیک
بنز SE 280 مدل 1974 30,000,000 300,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 200 مدل 2005 100,000,000 215,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 200 مدل 2007 110,000,000 95,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 230 مدل 1988 32,000,000 180,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
بنز S 500 مدل 2015 15,000,000 1,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
بنز S 500 مدل 2015 15,000,000 1,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
بنز S 280 مدل 1975 30,000,000 350,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1979 26,000,000 385,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1980 توافقی 100 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1986 40,000,000 222,222 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 240 مدل 2002 65,000,000 135 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1980 23,000,000 300,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی

صفحه‌ها