خرید خودرو

A Featured-IMG

نیسان پاترول چهار در مدل 1... 28,000,000 320,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 32,000,000 143,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 22,500,000 35,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1381 42,500,000 220,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پاترول دو در مدل 137... 26,500,000 130,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان سرانزا مدل 1384 43,000,000 253,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان آلتیما مدل 1991 10,000,000 270,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

نیسان ماکسیما مدل 1382 46,500,000 189,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
نیسان پاترول دو در مدل 137... 28,500,000 67,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول دو در مدل 137... 17,500,000 5 کیلومتر ، قرمز ، گیربکس دستی
نیسان پاترول دو در مدل 137... توافقی 230 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1390 90,000,000 85,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پیکاپ (مونتاژ) مدل 1... 32,000,000 185 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
نیسان جوک مدل 2017 83,000,000 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
نیسان جوک مدل 2016 72,000,000 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
نیسان وانت زامیاد مدل 1390... توافقی 190 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
نیسان وانت زامیاد مدل 1388... 23,000,000 185,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول دو در مدل 137... توافقی 260,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها