خرید خودرو

A Featured-IMG

پراید 111 EX مدل 1391 16,500,000 116,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1388 12,350,000 150,000 کیلومتر ، زیتونی ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 111 SE مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 LE مدل 1392 18,000,001 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1389 13,700,000 145,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

پراید 141 ساده مدل 1389 11,900,000 160,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

پراید صندوق دار مدل 1387 12,000,000 326,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 132 SE مدل 1393 17,550,000 84,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
پراید 111 SE مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1387 12,300,000 87,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
پراید 131 EX مدل 1392 18,500,000 90,000 کیلومتر ، سایر ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1377 4,500,000 350,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1387 9,500,000 240,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 132 ساده مدل 1389 14,000,000 130,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1395 20,900,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1392 17,300,000 50,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1387 10,000,000 240,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

صفحه‌ها