آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

آلفارومئوآلفارومئو

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
آلفارومئو 4C 2015 - فول 540000000 850000000
آلفارومئو جولیتا 2017 - فول - 430000000
آلفارومئو 4C 2016 فول - 1400000000
مدل بازار نمایندگی
آلفارومئو 4C
2015 - فول
850000000 540000000
آلفارومئو جولیتا
2017 - فول
430000000 -
آلفارومئو 4C
2016 فول
1400000000 -

ام جیام جی

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
ام جی 360 دنده ای 57700000 59500000
ام جی GT 2017 115000000 110000000
ام جی GS 2017 176000000 159000000
مدل بازار نمایندگی
ام جی 360
دنده ای
59500000 57700000
ام جی GT
2017
110000000 115000000
ام جی GS
2017
159000000 176000000

ام وی امام وی ام

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
ام وی ام 110s سه سیلندر کامفورت - -
ام وی ام 550 دنده ای - لاکچری - -
ام وی ام 315 هاچ بک اسپورت 49390000 46500000
ام وی ام X22 اسپرت دنده ای 61980000 61000000
ام وی ام X22 دنده ای 60410000 60000000
ام وی ام X33 S 80030000 77900000
ام وی ام X33 S اسپرت 82090000 81000000
مدل بازار نمایندگی
ام وی ام 110s سه سیلندر
کامفورت
- -
ام وی ام 550
دنده ای - لاکچری
- -
ام وی ام 315 هاچ بک
اسپورت
46500000 49390000
ام وی ام X22 اسپرت
دنده ای
61000000 61980000
ام وی ام X22
دنده ای
60000000 60410000
ام وی ام X33 S
77900000 80030000
ام وی ام X33 S اسپرت
81000000 82090000

اوپلاوپل

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
اوپل موکا تیپ Edition 162301000 -
مدل بازار نمایندگی
اوپل موکا
تیپ Edition
- 162301000

ب ام وب ام و

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
ب ام و 120i هاچ بک هاچ بک (Premium) 243000000 -
ب ام و 220i کوپه 289900000 460000000
ب ام و 218i 2016 - اکتیو تور 284000000 435000000
ب ام و 225i Active Tourer 344000000 480000000
ب ام و X3 28 تیپ Ultimate - 650000000
ب ام و i8 2015 - فول - 1300000000
ب ام و i8 2016 فول - 1590000000
ب ام و 120i هاچ بک Exotic 377900000 -
ب ام و 120i هاچ بک Executive 389900000 -
ب ام و 120i هاچ بک Comfort 393900000 -
ب ام و 120i هاچ بک Premium 399900000 -
ب ام و 125i هاچ بک Dynamic 449000000 -
ب ام و 125i هاچ بک ِِDYnamic Sport 464000000 -
ب ام و 218i Active Tourer 354900000 -
ب ام و 320i - 480000000
ب ام و 530i E28 - premier - 700000000
ب ام و 530i Premier Sport - 780000000
ب ام و 530i تیپ Frontier - 810000000
ب ام و 530i تیپ Frontier Sport - 850000000
ب ام و 730Li تیپ Essential - 900000000
ب ام و 730i تیپ Essential Individual - 960000000
ب ام و 730Li تیپ Essential Sport Indivi - 980000000
ب ام و 730Li Prestige - 1000000000
ب ام و 730Li تیپ Elegant Individual - 1020000000
ب ام و 730Li تیپ Master Class Enhanced - 1100000000
ب ام و 730Li تیپ Executive Long Enhanced - 1150000000
ب ام و 730Li تیپ Intelligent - 1290000000
ب ام و 730Li تیپ Sensation Enhanced - 1350000000
ب ام و 730Li تیپ Sensation Enhanced Lounge - 1450000000
ب ام و X1 25 تیپ Progressive - 490000000
ب ام و X1 25 تیپ Convenience - 530000000
ب ام و X4 28 تیپ Comfort - 645000000
ب ام و X4 28 تیپ Dynamic - 675000000
ب ام و X4 28 تیپ Exclusive - 700000000
ب ام و X1 25 تیپ Premium - 565000000
ب ام و 530i تیپ Superior Sport - 1580000000
مدل بازار نمایندگی
ب ام و 120i هاچ بک
هاچ بک (Premium)
- 243000000
ب ام و 220i کوپه
460000000 289900000
ب ام و 218i
2016 - اکتیو تور
435000000 284000000
ب ام و 225i
Active Tourer
480000000 344000000
ب ام و X3 28
تیپ Ultimate
650000000 -
ب ام و i8
2015 - فول
1300000000 -
ب ام و i8
2016 فول
1590000000 -
ب ام و 120i هاچ بک
Exotic
- 377900000
ب ام و 120i هاچ بک
Executive
- 389900000
ب ام و 120i هاچ بک
Comfort
- 393900000
ب ام و 120i هاچ بک
Premium
- 399900000
ب ام و 125i هاچ بک
Dynamic
- 449000000
ب ام و 125i هاچ بک
ِِDYnamic Sport
- 464000000
ب ام و 218i
Active Tourer
- 354900000
ب ام و 320i
480000000 -
ب ام و 530i
E28 - premier
700000000 -
ب ام و 530i
Premier Sport
780000000 -
ب ام و 530i
تیپ Frontier
810000000 -
ب ام و 530i
تیپ Frontier Sport
850000000 -
ب ام و 730Li
تیپ Essential
900000000 -
ب ام و 730i
تیپ Essential Individual
960000000 -
ب ام و 730Li
تیپ Essential Sport Indivi
980000000 -
ب ام و 730Li
Prestige
1000000000 -
ب ام و 730Li
تیپ Elegant Individual
1020000000 -
ب ام و 730Li
تیپ Master Class Enhanced
1100000000 -
ب ام و 730Li
تیپ Executive Long Enhanced
1150000000 -
ب ام و 730Li
تیپ Intelligent
1290000000 -
ب ام و 730Li
تیپ Sensation Enhanced
1350000000 -
ب ام و 730Li
تیپ Sensation Enhanced Lounge
1450000000 -
ب ام و X1 25
تیپ Progressive
490000000 -
ب ام و X1 25
تیپ Convenience
530000000 -
ب ام و X4 28
تیپ Comfort
645000000 -
ب ام و X4 28
تیپ Dynamic
675000000 -
ب ام و X4 28
تیپ Exclusive
700000000 -
ب ام و X1 25
تیپ Premium
565000000 -
ب ام و 530i
تیپ Superior Sport
1580000000 -

برلیانسبرلیانس

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
برلیانس H220 دنده ای 39900000 41000000
برلیانس H220 اتوماتیک 45000000 47500000
برلیانس H230 دنده ای 39900000 41000000
برلیانس H230 اتوماتیک 45000000 47000000
برلیانس H320 دنده ای 47500000 49300000
برلیانس H320 اتوماتیک 53200000 56200000
برلیانس H320 اتوماتیک - موتور جدید - مولتی مدیا 58200000 60900000
برلیانس H330 دنده ای 45700000 48500000
برلیانس H330 دنده ای - موتور جدید 50100000 51800000
برلیانس H330 اتوماتیک 55700000 58300000
برلیانس H330 اتوماتیک - موتور جدید - مولتی مدیا 60700000 63500000
برلیانس کراس C3 اتوماتیک 57500000 59000000
برلیانس کراس C3 اتوماتیک - موتور جدید - مولتی مدیا 61900000 64000000
برلیانس H2L ( ون هایس ) تاخوگراف تاکسی 105000000 -
برلیانس H2L ( ون هایس ) تاخوگراف آمبولانس 105000000 -
برلیانس H2L ( ون هایس ) تاخوگراف شخصی 125357000 125000000
مدل بازار نمایندگی
برلیانس H220
دنده ای
41000000 39900000
برلیانس H220
اتوماتیک
47500000 45000000
برلیانس H230
دنده ای
41000000 39900000
برلیانس H230
اتوماتیک
47000000 45000000
برلیانس H320
دنده ای
49300000 47500000
برلیانس H320
اتوماتیک
56200000 53200000
برلیانس H320
اتوماتیک - موتور جدید - مولتی مدیا
60900000 58200000
برلیانس H330
دنده ای
48500000 45700000
برلیانس H330
دنده ای - موتور جدید
51800000 50100000
برلیانس H330
اتوماتیک
58300000 55700000
برلیانس H330
اتوماتیک - موتور جدید - مولتی مدیا
63500000 60700000
برلیانس کراس C3
اتوماتیک
59000000 57500000
برلیانس کراس C3
اتوماتیک - موتور جدید - مولتی مدیا
64000000 61900000
برلیانس H2L
( ون هایس ) تاخوگراف تاکسی
- 105000000
برلیانس H2L
( ون هایس ) تاخوگراف آمبولانس
- 105000000
برلیانس H2L
( ون هایس ) تاخوگراف شخصی
125000000 125357000

بسترنبسترن

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
بسترن B30 59460000 62700000
بسترن B50F - 84500000
مدل بازار نمایندگی
بسترن B30
62700000 59460000
بسترن B50F
84500000 -

بنزبنز

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
بنز GLA45 2016 - فول - 800000000
بنز C200 2016 - فول - اتاق جدید - 820000000
بنز E200 2016 - 690000000
بنز E250 2016 - فول - 630000000
بنز CLA200 2016 - فول - 770000000
بنز CLA45 2016 - فول - 770000000
بنز CLA45 2017 فول - 800000000
مدل بازار نمایندگی
بنز GLA45
2016 - فول
800000000 -
بنز C200
2016 - فول - اتاق جدید
820000000 -
بنز E200
2016
690000000 -
بنز E250
2016 - فول
630000000 -
بنز CLA200
2016 - فول
770000000 -
بنز CLA45
2016 - فول
770000000 -
بنز CLA45
2017 فول
800000000 -

بورگواردبورگوارد

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
بورگوارد BX5 239000000 -
بورگوارد BX7 279900000 -
مدل بازار نمایندگی
بورگوارد BX5
- 239000000
بورگوارد BX7
- 279900000

بی وای دیبی وای دی

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
بی وای دی F3 دنده ای 52580000 -
بی وای دی S6 105700000 103000000
بی وای دی s7 129900000 -
بی وای دی e6 فول 270000000 -
بی وای دی سانگ 140000000 -
مدل بازار نمایندگی
بی وای دی F3
دنده ای
- 52580000
بی وای دی S6
103000000 105700000
بی وای دی s7
- 129900000
بی وای دی e6
فول
- 270000000
بی وای دی سانگ
- 140000000

پرایدپراید

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
پراید 111SE 21243000 24200000
پراید 131SE 21280000 22200000
پراید 132SE 20845000 23400000
پراید 151SE 21385000 21700000
مدل بازار نمایندگی
پراید 111SE
24200000 21243000
پراید 131SE
22200000 21280000
پراید 132SE
23400000 20845000
پراید 151SE
21700000 21385000

پژوپژو

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
پژو پارس 37975000 38300000
پژو 405 GLX 30643000 33500000
پژو 405 GLX دوگانه سوز 32327000 35000000
پژو 405 SLX 32542000 34800000
پژو پارس سال 37909000 41800000
پژو پارس سال - دوگانه سوز 39452000 43500000
پژو پارس LX 39235000 45000000
پژو پارس اتوماتیک - TU5 49834000 54900000
پژو 207 دنده ای 42900000 44700000
پژو 206 تیپ 2 33779000 35700000
پژو 206 تیپ 5 39069000 41800000
پژو 206 SD V8 39792000 42700000
پژو 2008 103994000 129000000
پژو 301 94926000 98000000
پژو 508 214000000 215000000
مدل بازار نمایندگی
پژو پارس
38300000 37975000
پژو 405 GLX
33500000 30643000
پژو 405 GLX
دوگانه سوز
35000000 32327000
پژو 405 SLX
34800000 32542000
پژو پارس
سال
41800000 37909000
پژو پارس
سال - دوگانه سوز
43500000 39452000
پژو پارس LX
45000000 39235000
پژو پارس
اتوماتیک - TU5
54900000 49834000
پژو 207
دنده ای
44700000 42900000
پژو 206 تیپ 2
35700000 33779000
پژو 206 تیپ 5
41800000 39069000
پژو 206 SD V8
42700000 39792000
پژو 2008
129000000 103994000
پژو 301
98000000 94926000
پژو 508
215000000 214000000

پورشهپورشه

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
پورشه باکستر 2.0 - 930000000
پورشه باکستر S - 1100000000
پورشه ماکان 2.0 - 990000000
پورشه ماکان توربو 2.0 - 1150000000
مدل بازار نمایندگی
پورشه باکستر
2.0
930000000 -
پورشه باکستر S
1100000000 -
پورشه ماکان
2.0
990000000 -
پورشه ماکان توربو
2.0
1150000000 -

تویوتاتویوتا

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
تویوتا C-HR تیپ Advace 195000000 201000000
تویوتا C-HR تیپ Advance 195000000 201000000
تویوتا پریوس 2017 - تیپ 1 199000000 169000000
تویوتا راو 4 2017 - تیپ 1 299500000 308000000
تویوتا هایلوکس تک کابین 2016 - دنده ای اتاق جدید - 310000000
تویوتا کمری LE هایبرید 2016 - 250000000
تویوتا کمری XLE هایبرید 2016 - 275000000
تویوتا هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) - 340000000
تویوتا C-HR تیپ Dynamic 249000000 243000000
تویوتا C-HR تیپ Premium 254000000 252000000
تویوتا C-HR تیپ Lounge 259000000 267000000
تویوتا C-HR تیپ Icon 254000000 262000000
مدل بازار نمایندگی
تویوتا C-HR
تیپ Advace
201000000 195000000
تویوتا C-HR
تیپ Advance
201000000 195000000
تویوتا پریوس
2017 - تیپ 1
169000000 199000000
تویوتا راو 4
2017 - تیپ 1
308000000 299500000
تویوتا هایلوکس تک کابین
2016 - دنده ای اتاق جدید
310000000 -
تویوتا کمری LE هایبرید
2016
250000000 -
تویوتا کمری XLE هایبرید
2016
275000000 -
تویوتا هایس
2.7 سقف بلند ( های روف )
340000000 -
تویوتا C-HR
تیپ Dynamic
243000000 249000000
تویوتا C-HR
تیپ Premium
252000000 254000000
تویوتا C-HR
تیپ Lounge
267000000 259000000
تویوتا C-HR
تیپ Icon
262000000 254000000

تیباتیبا

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
تیبا صندوق دار 25534000 26000000
تیبا صندوق دار دوگانه سوز 27034000 28500000
تیبا هاچ بک 27916000 28000000
مدل بازار نمایندگی
تیبا صندوق دار
26000000 25534000
تیبا صندوق دار
دوگانه سوز
28500000 27034000
تیبا هاچ بک
28000000 27916000

جکجک

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
جک جی 5 - 1.5 دنده ای - -
جک جی 5 - 1.8 اتوماتیک 63150000 67800000
جک S3 اتوماتیک 78000000 83000000
جک S5 دنده ای 87000000 95000000
جک S5 اتوماتیک 104900000 114000000
مدل بازار نمایندگی
جک جی 5 - 1.5
دنده ای
- -
جک جی 5 - 1.8
اتوماتیک
67800000 63150000
جک S3
اتوماتیک
83000000 78000000
جک S5
دنده ای
95000000 87000000
جک S5
اتوماتیک
114000000 104900000

جیلیجیلی

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
جیلی GC6 مونتاژ اتوماتیک 49790000 49000000
مدل بازار نمایندگی
جیلی GC6 مونتاژ
اتوماتیک
49000000 49790000

چانگانچانگان

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
چانگان CS 35 (مونتاژ) دنده ای 59179000 62000000
چانگان CS 35 (مونتاژ) اتوماتیک 69057000 71600000
مدل بازار نمایندگی
چانگان CS 35 (مونتاژ)
دنده ای
62000000 59179000
چانگان CS 35 (مونتاژ)
اتوماتیک
71600000 69057000

چریچری

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
چری آریزو 5 دنده ای 71100000 70500000
چری تیگو 5 جدید لاکچری 95490000 95000000
چری تیگو 5 جدید اسپرت لاکچری 102380000 101000000
چری تیگو 7 اکسلنت 141480000 137000000
چری آریزو TE 5 توربو 85910000 86500000
مدل بازار نمایندگی
چری آریزو 5
دنده ای
70500000 71100000
چری تیگو 5 جدید
لاکچری
95000000 95490000
چری تیگو 5 جدید اسپرت
لاکچری
101000000 102380000
چری تیگو 7
اکسلنت
137000000 141480000
چری آریزو TE 5
توربو
86500000 85910000

دانگ فنگدانگ فنگ

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک 45458000 51300000
مدل بازار نمایندگی
دانگ فنگ H30 Cross
اتوماتیک
51300000 45458000

دنادنا

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
دنا 1.7 لیتر 42707000 47800000
دنا پلاس 48343000 55800000
دنا پلاس توربو 52834000 62500000
مدل بازار نمایندگی
دنا 1.7 لیتر
47800000 42707000
دنا پلاس
55800000 48343000
دنا پلاس
توربو
62500000 52834000

دی اسدی اس

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
دی اس 3 2017 148500000 155000000
دی اس 5LS 2017 229500000 213000000
دی اس 5 2017 - 252000000
دی اس 6WR 2017 - 265000000
دی اس 7 کراس بک 2018 - تیپ 1 390000000 -
مدل بازار نمایندگی
دی اس 3
2017
155000000 148500000
دی اس 5LS
2017
213000000 229500000
دی اس 5
2017
252000000 -
دی اس 6WR
2017
265000000 -
دی اس 7 کراس بک
2018 - تیپ 1
- 390000000

رانارانا

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
رانا LX 36607000 39000000
مدل بازار نمایندگی
رانا LX
39000000 36607000

راینراین

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
راین ولا V5 دنده ای 43000000 43000000
مدل بازار نمایندگی
راین ولا V5
دنده ای
43000000 43000000

رنورنو

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
رنو تندر 90 E1 تست 37000000 36500000
رنو تندر 90 E1 - 36500000
رنو تندر90 اتوماتیک 47485000 49500000
رنو تندر وانت 35548000 37500000
رنو تندر 90 پلاس دنده ای 40768000 47500000
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک 49034000 55200000
رنو کپچر 2017 - بدون گرمکن صندلی 119834000 137000000
رنو کپچر 2017 - گرمکن صندلی 121834000 139000000
رنو تندر 90 E0 39496000 44200000
رنو پارس تندر 40853000 45100000
رنو ساندرو دنده ای 43800000 49200000
رنو ساندرو اتوماتیک 49900000 57000000
رنو ساندرو استپ وی دنده ای 49200000 59000000
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک 55700000 67000000
رنو سیمبل PE 105000000 -
رنو سیمبل SE 110000000 -
رنو داستر دو دیفرانسیل 2017 - PE 146000000 135000000
رنو داستر تک دیفرانسیل 2017 - تیپ SE 148000000 140000000
رنو داستر دو دیفرانسیل 2017 تیپ SE 159000000 152000000
رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 تیپ SE 155000000 155000000
رنو داستر دو دیفرانسیل 2018 تیپ SE 165000000 162000000
رنو تلیسمان E3 2017 244000000 252000000
رنو تلیسمان E3 2018 265000000 260000000
رنو کولئوس 2017 295000000 289000000
رنو کولئوس 2018 312000000 304000000
رنو تندر 90 E2 38802000 42700000
مدل بازار نمایندگی
رنو تندر 90 E1
تست
36500000 37000000
رنو تندر 90 E1
36500000 -
رنو تندر90 اتوماتیک
49500000 47485000
رنو تندر وانت
37500000 35548000
رنو تندر 90 پلاس
دنده ای
47500000 40768000
رنو تندر 90 پلاس
اتوماتیک
55200000 49034000
رنو کپچر
2017 - بدون گرمکن صندلی
137000000 119834000
رنو کپچر
2017 - گرمکن صندلی
139000000 121834000
رنو تندر 90 E0
44200000 39496000
رنو پارس تندر
45100000 40853000
رنو ساندرو
دنده ای
49200000 43800000
رنو ساندرو
اتوماتیک
57000000 49900000
رنو ساندرو استپ وی
دنده ای
59000000 49200000
رنو ساندرو استپ وی
اتوماتیک
67000000 55700000
رنو سیمبل PE
- 105000000
رنو سیمبل SE
- 110000000
رنو داستر دو دیفرانسیل
2017 - PE
135000000 146000000
رنو داستر تک دیفرانسیل
2017 - تیپ SE
140000000 148000000
رنو داستر دو دیفرانسیل
2017 تیپ SE
152000000 159000000
رنو داستر تک دیفرانسیل
2018 تیپ SE
155000000 155000000
رنو داستر دو دیفرانسیل
2018 تیپ SE
162000000 165000000
رنو تلیسمان E3
2017
252000000 244000000
رنو تلیسمان E3
2018
260000000 265000000
رنو کولئوس
2017
289000000 295000000
رنو کولئوس
2018
304000000 312000000
رنو تندر 90 E2
42700000 38802000

زوتیزوتی

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
زوتی آریو 1500 دنده دستی 48745000 49500000
زوتی آریو 1600 دنده دستی 49745000 51500000
زوتی آریو 1600 اتوماتیک 57815000 59000000
مدل بازار نمایندگی
زوتی آریو 1500
دنده دستی
49500000 48745000
زوتی آریو 1600
دنده دستی
51500000 49745000
زوتی آریو 1600
اتوماتیک
59000000 57815000

سانگ یانگسانگ یانگ

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
سانگ یانگ تیوولی 2017 119900000 137000000
سانگ یانگ کوراندو 2300 2017 - -
سانگ یانگ کوراندو 3200 2017 - پرمیوم پلاس - -
مدل بازار نمایندگی
سانگ یانگ تیوولی
2017
137000000 119900000
سانگ یانگ کوراندو 2300
2017
- -
سانگ یانگ کوراندو 3200
2017 - پرمیوم پلاس
- -

سایناساینا

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
ساینا لوکس اتوماتیک 38450000 39600000
ساینا EX 28900000 29000000
مدل بازار نمایندگی
ساینا لوکس اتوماتیک
39600000 38450000
ساینا EX
29000000 28900000

سمندسمند

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
سمند LX EF7 دوگانه سوز 33694000 34000000
سمند SE 28093000 30300000
سمند LX 31305000 35300000
سمند سورن ELX سال 38064000 41200000
سمند سورن ELX توربو 39437000 44900000
سمند LX EF7 33628000 35700000
مدل بازار نمایندگی
سمند LX EF7
دوگانه سوز
34000000 33694000
سمند SE
30300000 28093000
سمند LX
35300000 31305000
سمند سورن ELX
سال
41200000 38064000
سمند سورن ELX توربو
44900000 39437000
سمند LX EF7
35700000 33628000

سوزوکیسوزوکی

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
سوزوکی ویتارا اتوماتیک - کلاس 9 139074000 162000000
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 147008600 180000000
مدل بازار نمایندگی
سوزوکی ویتارا
اتوماتیک - کلاس 9
162000000 139074000
سوزوکی ویتارا
اتومات - کلاس 10
180000000 147008600

سئاتسئات

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
سئات لئون (آئودی) 154100000 175000000
مدل بازار نمایندگی
سئات لئون
(آئودی)
175000000 154100000

فولکسفولکس

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
فولکس تیگوان 320000000 355000000
فولکس پاسات 303000000 316000000
مدل بازار نمایندگی
فولکس تیگوان
355000000 320000000
فولکس پاسات
316000000 303000000

کاپراکاپرا

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل 74750000 76000000
مدل بازار نمایندگی
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل
76000000 74750000

کوییککوییک

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
کوییک دنده ای 32900000 -
کوییک اتوماتیک فول 39800000 -
کوییک اتوماتیک پلاس 42000000 44500000
مدل بازار نمایندگی
کوییک دنده ای
- 32900000
کوییک اتوماتیک فول
- 39800000
کوییک اتوماتیک پلاس
44500000 42000000

کیاکیا

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
کیا سراتو 2000 اتوماتیک 96145000 96500000
کیا سراتو 2000 2017 - لوآپشن - 159000000
کیا سراتو 1600 دنده ای 81000000 82000000
کیا سراتو 1600 (مونتاژ ) دنده ای - آپشنال 86429000 88000000
کیا سراتو 2000 (مونتاژ) اتوماتیک 96145000 98000000
کیا سراتو 2000 (مونتاژ) اتوماتیک ( آپشنال ) 104158000 107500000
کیا پیکانتو 99105000 102000000
کیا ریو سدان 2017 109850000 133000000
کیا ریو هاچ بک 2017 - فول 109850000 133000000
کیا سراتو 2000 2017 - فول 199540000 185000000
کیا سراتو 2000 2017 - فول + رادار - 190000000
کیا کارنز 228877000 210000000
کیا اسپورتیج QL 2017 - فول - نیوفیس 279899000 289000000
کیا اپتیما JF فول GT 234183000 243000000
کیا اپتیما JF فول GT + رادار - 265000000
کیا اپتیما JF 2018 - فول GT 266583000 -
کیا اپتیما JF 2018 - هیبریدی 266883000 -
کیا سورنتو 2.4 فول - 325000000
کیا سورنتو 2.4 فول GT 303572000 377000000
کیا سورنتو 2.4 فول 2018 324319000 -
مدل بازار نمایندگی
کیا سراتو 2000
اتوماتیک
96500000 96145000
کیا سراتو 2000
2017 - لوآپشن
159000000 -
کیا سراتو 1600
دنده ای
82000000 81000000
کیا سراتو 1600 (مونتاژ )
دنده ای - آپشنال
88000000 86429000
کیا سراتو 2000 (مونتاژ)
اتوماتیک
98000000 96145000
کیا سراتو 2000 (مونتاژ)
اتوماتیک ( آپشنال )
107500000 104158000
کیا پیکانتو
102000000 99105000
کیا ریو سدان
2017
133000000 109850000
کیا ریو هاچ بک
2017 - فول
133000000 109850000
کیا سراتو 2000
2017 - فول
185000000 199540000
کیا سراتو 2000
2017 - فول + رادار
190000000 -
کیا کارنز
210000000 228877000
کیا اسپورتیج QL
2017 - فول - نیوفیس
289000000 279899000
کیا اپتیما JF
فول GT
243000000 234183000
کیا اپتیما JF
فول GT + رادار
265000000 -
کیا اپتیما JF
2018 - فول GT
- 266583000
کیا اپتیما JF
2018 - هیبریدی
- 266883000
کیا سورنتو
2.4 فول
325000000 -
کیا سورنتو
2.4 فول GT
377000000 303572000
کیا سورنتو
2.4 فول 2018
- 324319000

لکسوسلکسوس

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
لکسوس NX200T 3 کلید - 585000000
لکسوس NX300H 3 کلید - 570000000
لکسوس RX 200 2017 - فول - 935000000
مدل بازار نمایندگی
لکسوس NX200T
3 کلید
585000000 -
لکسوس NX300H
3 کلید
570000000 -
لکسوس RX 200
2017 - فول
935000000 -

لیفانلیفان

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
لیفان X50 دنده ای - 45300000
لیفان X50 اتوماتیک 56150000 -
لیفان X60 اتوماتیک 69500000 66900000
لیفان 820 91250000 93800000
مدل بازار نمایندگی
لیفان X50
دنده ای
45300000 -
لیفان X50
اتوماتیک
- 56150000
لیفان X60
اتوماتیک
66900000 69500000
لیفان 820
93800000 91250000

مازراتیمازراتی

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
مازراتی گیبلی 2015 - فول - 2250000000
مازراتی کواتروپورته 2015 - 2330000000
مدل بازار نمایندگی
مازراتی گیبلی
2015 - فول
2250000000 -
مازراتی کواتروپورته
2015
2330000000 -

مزدامزدا

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
مزدا 3 (مونتاژ) 125465000 135500000
مدل بازار نمایندگی
مزدا 3 (مونتاژ)
135500000 125465000

میتسوبیشیمیتسوبیشی

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
میتسوبیشی میراژ 2017 94000000 87000000
میتسوبیشی لنسر 2017 - 1.8 169000000 149000000
میتسوبیشی ASX 2017 - فول 214000000 197000000
میتسوبیشی اوتلندر 2017 279000000 259000000
مدل بازار نمایندگی
میتسوبیشی میراژ
2017
87000000 94000000
میتسوبیشی لنسر
2017 - 1.8
149000000 169000000
میتسوبیشی ASX
2017 - فول
197000000 214000000
میتسوبیشی اوتلندر
2017
259000000 279000000

نیساننیسان

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
نیسان جوک 2017 - اسکای پک 168000000 179000000
نیسان ایکس تریل 2017 280000000 290000000
نیسان وانت زامیاد 24 34379000 36500000
نیسان وانت زامیاد 24 گازسوز 37864000 39700000
مدل بازار نمایندگی
نیسان جوک
2017 - اسکای پک
179000000 168000000
نیسان ایکس تریل
2017
290000000 280000000
نیسان وانت زامیاد
24
36500000 34379000
نیسان وانت زامیاد
24 گازسوز
39700000 37864000

هایماهایما

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
هایما S5 89834000 104000000
هایما S7 فول اتوماتیک 79229000 -
هایما S7 توربو فول اتوماتیک 95008600 107000000
مدل بازار نمایندگی
هایما S5
104000000 89834000
هایما S7
فول اتوماتیک
- 79229000
هایما S7 توربو
فول اتوماتیک
107000000 95008600

هونداهوندا

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
هوندا آکورد تیپ EX-B 220000000 216000000
هوندا CR-V تیپ EXL 240000000 235000000
مدل بازار نمایندگی
هوندا آکورد
تیپ EX-B
216000000 220000000
هوندا CR-V
تیپ EXL
235000000 240000000

هیوندایهیوندای

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
هیوندای سوناتا LF 248000000 230000000
هیوندای توسان TL 263000000 255000000
هیوندای سانتافه DM 309000000 293000000
هیوندای النترا 2000 2017 - فول 198000000 185000000
هیوندای ولستر 2016 6 ایربگ - -
هیوندای i10 (مونتاژ) - 77000000
هیوندای i20 96050000 100000000
هیوندای اکسنت (مونتاژ) 107000000 116000000
هیوندای النترا 2000 مونتاژ 147900000 -
هیوندای النترا 2000 198000000 190000000
هیوندای اکسنت 2017 - 117000000
هیوندای اکسنت بلو 2017 - فول - 123000000
هیوندای النترا 2000 2018 - فول 204961000 -
هیوندای سوناتا LF 2017 - فول - بنزینی 243984000 227000000
هیوندای سوناتا 2018 - هیبرید GL 243900000 225000000
هیوندای سوناتا 2018 - هیبرید GLS 257900000 242000000
هیوندای سوناتا 2018 - هیبرید +GLS 269900000 257000000
هیوندای توسان 2017 - فول - 247000000
هیوندای توسان 2017 - فول + اتوپارک 239561000 259000000
هیوندای سانتافه 2017 - فول - اتوپارک 287292000 328000000
مدل بازار نمایندگی
هیوندای سوناتا LF
230000000 248000000
هیوندای توسان
TL
255000000 263000000
هیوندای سانتافه
DM
293000000 309000000
هیوندای النترا 2000
2017 - فول
185000000 198000000
هیوندای ولستر
2016 6 ایربگ
- -
هیوندای i10 (مونتاژ)
77000000 -
هیوندای i20
100000000 96050000
هیوندای اکسنت (مونتاژ)
116000000 107000000
هیوندای النترا 2000
مونتاژ
- 147900000
هیوندای النترا 2000
190000000 198000000
هیوندای اکسنت
2017
117000000 -
هیوندای اکسنت بلو
2017 - فول
123000000 -
هیوندای النترا 2000
2018 - فول
- 204961000
هیوندای سوناتا LF
2017 - فول - بنزینی
227000000 243984000
هیوندای سوناتا
2018 - هیبرید GL
225000000 243900000
هیوندای سوناتا
2018 - هیبرید GLS
242000000 257900000
هیوندای سوناتا
2018 - هیبرید +GLS
257000000 269900000
هیوندای توسان
2017 - فول
247000000 -
هیوندای توسان
2017 - فول + اتوپارک
259000000 239561000
هیوندای سانتافه
2017 - فول - اتوپارک
328000000 287292000

وانتوانت

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
وانت کارا (تک کابین) 2000 35430000 37000000
وانت کارا (دو کابین) 2000 39730000 39500000
وانت فوتون دوکابین - بنزینی 95000000 125000000
وانت فوتون دوکابین - دیزلی - 129000000
وانت پادرا انژکتوری PE6 44644000 45500000
وانت ریچ دوکابین - دو دیفرانسیل 69800000 72000000
وانت آریسان دوگانه سوز 26169000 27300000
مدل بازار نمایندگی
وانت کارا (تک کابین)
2000
37000000 35430000
وانت کارا (دو کابین)
2000
39500000 39730000
وانت فوتون
دوکابین - بنزینی
125000000 95000000
وانت فوتون
دوکابین - دیزلی
129000000 -
وانت پادرا
انژکتوری PE6
45500000 44644000
وانت ریچ
دوکابین - دو دیفرانسیل
72000000 69800000
وانت آریسان
دوگانه سوز
27300000 26169000

ولووولوو

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
ولوو V40 تیپ Momentum 180000000 -
ولوو S60 تیپ linje svart 215000000 -
ولوو S90 تیپ Momentum 300000000 -
ولوو XC60 تیپ Momentum 350000000 -
ولوو XC90 تیپ Momentum 450000000 900000000
مدل بازار نمایندگی
ولوو V40
تیپ Momentum
- 180000000
ولوو S60
تیپ linje svart
- 215000000
ولوو S90
تیپ Momentum
- 300000000
ولوو XC60
تیپ Momentum
- 350000000
ولوو XC90
تیپ Momentum
900000000 450000000

ونون

مدل توضیحات قیمت نمایندگی قیمت بازار مشخصات نمودار آگهی‌ها
ون ایویکو 137500000 -
ون وانا 119900000 125000000
ون وانا 119900000 125000000
مدل بازار نمایندگی
ون ایویکو
- 137500000
ون وانا
125000000 119900000
ون وانا
125000000 119900000