فیلم بررسی خودرو - فیلم بررسی مازراتی گرن توریسمو مدل ۲۰۱۲

مازاراتی گرن توریسمو. این خودرو ساخته شده تا در جاده ها با صدای باشکوه موتورش بتازه صدای بلندش گوش نوازه و خصوصیت جالب کروک ها رو داره، صدای باد در صندلی های جلو کاهش یافته اما همچنان در صندلی های عقب به همون شکله.


  • 715

افزودن دیدگاه جدید